Αμοιβές Πρακτορείου

Μήκος Σκάφους
1000     Τόνοι D.W. ΕΥΡΩ 1900
Από 1001 έως 2000 " " " 2300
" 2001 έως 3500 " " " 2680
" 3501 έως 5000 " " " 3000
" 5001 έως 7500 " " " 3700
" 7501 έως 10000 " " " 4200
" 10001 έως 13000 " " " 4700
" 13001 έως 17000 " " " 5200
" 17001 έως 22500 " " " 5700
" 22501 έως 30000 " " " 6100
" 30001 έως 40000 " " " 6500
" 40001 έως 60000 " " " 7200
" 60001 έως 80000 " " " 7400
" 80001 έως 100000 " " " 7700
Για κάθε 30.000 επιπλέον τόνους DW και πάνω ή μέρος αυτών       " " " 1400

 

Eπιβατηγά Σκάφη και κρουαζιερόπλοια  
Έως - 2000 GRT € 2450
2001 - 5000 € 3200
5001 - 10000 € 4550
10001 - 15000 € 4770
15000 και πάνω € 5700

Ειδική συμφωνία για Ναυτικά Πλοία ανά περίπτωση