Υπηρεσίες

Παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, όπως:

marka

  • Ελευθεροκοινωνία
  • Λιμενικές και τελωνιακές διατυπώσεις
  • Πλοηγός, λάντζα πλοηγού, ρυμουλκά, λάντζες πληρώματος, πρυμνηδεσία
  • Υποστήριξη αποβίβασης/επιβίβασης πληρωμάτων (τελωνειακές διατυπώσεις/διαβατηριακός έλεγχος, ξενοδοχειακή υποστήριξη – φιλοξενία
  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πληρωμάτων
  • Επισκευές πλοίων (επείγουσας ανάγκης), επιθεωρήσεις σωστικών μέσων
  • Τροφοδοσίες και ύδρευση πλοίων – προώθηση ανταλλακτικών/εξαρτημάτων από και προς πλοία
  • Παραλαβή απορριμμάτων, πετρελαιοειδών, λυμάτων, σεντινόνερων
  • Πλήρης πρακτορειακή υποστήριξη σε δεξαμενόπλοια, πολεμικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, καλωδιακά πλοία κ.λ.π.

mills

 

anek ticketing simple